ในยุคดิจิตอลต้องยอมรับ ทุกอย่างรอบๆ ตัวต้องมีการพัฒนาขึ้น พูดง่ายๆ ว่า ทุกอย่างไปสู่ระบบอัจฉริยะ หนึ่งในนั้นคือ แนวคิดของ ระบบแสงอัจฉริยะ (Smart Lighting) เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ร้านค้า และถนนหนทางทั้งหลายทั่วโลกให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งระบบนี้สามารถยกระดับชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย การลดใช้พลังงาน และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

หลอดไฟอัจฉริยะ หนึ่งในอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเราอย่างมาก ทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นก็สามารถใช้งานได้ และเจ้าหลอดไฟอัจฉริยะตัวนี้ก็เป็นหลอดไฟที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยใช้โทรศัพท์มือถือสั่งเปิด-ปิดได้จากทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ทดแทนหลอดไฟที่ใช้อยู่ในบ้านที่เป็นหลอดเกลียวได้เลย การติดตั้งก็ง่ายทำได้ด้วยตัวเอง